ติดตั้ง (설치하다, 장치하다)

ติดตั้ง ภาษาเกาหลี 설치하다, 장치하다

ตัวอย่าง : 프로그램을 설치하다 (พือ-โร-กือ-เร-มึล ซอล-ชิ-อา-ดา) – ติดตั้งโปรแกรม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog