ติดตั้งสัญญาณไฟ (신호등을 설치하다)

ติดตั้งสัญญาณไฟ ภาษาเกาหลี 신호등을 설치하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog