ตามสบาย (편안하게, 편히)

ตามสบาย ภาษาเกาหลี 편안하게, 편히

ตัวอย่าง : 편안하게 하십시오 (พยอ-นัน-ฮา-เก ฮา-ชิบ-ชิ-โอ) – เชิญตามสบาย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog