ตาก (말리다, 널다,쪼이다)

ตาก ภาษาเกาหลี 말리다, 널다,쪼이다

ตัวอย่าง : 옷을 말리다 (อด-ซึล มัล-ริ-ดา) – ตากผ้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog