ตั๋วเครื่องบิน (비행기표)

ตั๋วเครื่องบิน ภาษาเกาหลี 비행기표 อ่านว่า พี-แฮง-กี-พโย่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog