ตั้งใจ (뜻을 두다, 결심하다, 열심히 하다)

ตั้งใจ ภาษาเกาหลี 뜻을 두다, 결심하다, 열심히 하다

ตัวอย่าง : 열심히 공부하다 (ยอล-ชิม-ฮี คง-บู-ฮา-ดา) – ตั้งใจเรียน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog