ตั้งใจที่จะ (…하려고 하다)

ตั้งใจที่จะ ภาษาเกาหลี …하려고 하다

ตัวอย่าง : 밥을 먹으려고 한다 (พา-บึล มอ-กือ-รยอ-โก ฮัน-ดา) – ตั้งใจที่จะกินข้าว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog