ตัก (뜨다, 푸다)

ตัก ภาษาเกาหลี 뜨다, 푸다

ตัวอย่าง : 죽을 푸다 (ชุ-กึล พู-ดา) – ตักข้าวต้ม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog