ตะเกียง (등)

ตะเกียง ภาษาเกาหลี 등

ตัวอย่าง : 등불을 켜다 (ทึง-ปุ-รึล คยอ-ดา) – จุดตะเกียง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog