ตะวันออกเฉียงเหนือ (동북, 동북쪽)

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาเกาหลี 동북, 동북쪽

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog