ตอก (박다)

ตอก ภาษาเกาหลี 박다

ตัวอย่าง : 못을 박다 (โม-ซึล พัก-ตะ) – ตอกตะปู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog