ตลอดวัน (종일)

ตลอดวัน ภาษาเกาหลี 종일

ตัวอย่าง : 하루 종일 (ฮา-รุ โจ-งิล) – ทั้งวัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog