ตรวจ (검사하다, 조사하다)

ตรวจ ภาษาเกาหลี 검사하다, 조사하다

ตัวอย่าง : 몸 검사를 하다 (มม คอม-ซา-รึล ฮา-ดา) – ตรวจร่างกาย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog