ตรวจค้น (찾다, 검사하다)

ตรวจค้น ภาษาเกาหลี 찾다, 검사하다

ตัวอย่าง : 마약을 찾다 (มา-ยา-กึล ชัด-ตะ) – ตรวจค้นยาเสพติด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog