ตรวจคะแนน (계표하다, 투표지를 합산하다)

ตรวจคะแนน ภาษาเกาหลี 계표하다, 투표지를 합산하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog