ตรง (곧장, 똑바로)

ตรง ภาษาเกาหลี 곧장, 똑바로

ตัวอย่าง : 똑바로 가다 (ตก-ปา-โร คา-ดา) – ตรงไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog