ตรงเวลา (정시에, 정각에)

ตรงเวลา ภาษาเกาหลี 정시에, 정각에

ตัวอย่าง : 기차가 정시에 출발하다 (คา-ชา-กา ชอง-ชิ-เอ ชุล-บัล-ฮา-ดา) – รถไฟออกตรงเวลา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog