ตรงกัน (똑같다, 일치하다)

ตรงกัน ภาษาเกาหลี 똑같다, 일치하다

ตัวอย่าง : 우리 마음이 일치한다 (อู-รี มา-อึม-มี อิล-ชิ-ฮัน-ดา) – ใจเราตรงกัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog