ตบ ภาษาเกาหลี 치다

ตัวอย่าง : 모기를 잡다 (โม-กี-รึล ชับ-ตะ) – ตบยุง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog