ตกรถ (차를 놓치다)

ตกรถ ภาษาเกาหลี 차를 놓치다

ตัวอย่าง : 버스를 좋치다 (พอ-ซือ-รึล ชด-ชิ-ดา) – ตกรถเมล์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog