ด้าม (손잡이, 자루)

ด้าม ภาษาเกาหลี 손잡이, 자루

ตัวอย่าง : 손잡이를 잡다 (ซน-จา-บี-รึล ชับ-ตะ) – จับด้าม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog