ด้วย (…도)

ด้วย ภาษาเกาหลี …도

ตัวอย่าง : 맛있기도 하고 싸기도 하다 (มา-ชิด-กี-โด ฮา-โก ซา-กี-โด ฮา-ดา) – อร่อยด้วยถูกด้วย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog