ด้วยตนเอง (스스로, 직접)

ด้วยตนเอง ภาษาเกาหลี 스스로, 직접

ตัวอย่าง : 스스로 돈을 벌다 (ซือ-ซือ-โร โท-นึล พอล-ดา) – หาเงินด้วยตนเอง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog