ด้วยกัน (같이, 함께)

ด้วยกัน ภาษาเกาหลี 같이, 함께

ตัวอย่าง : 같이 가다 (คัด-ชิ คา-ดา) – ไปด้วยกัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog