ดีด (켜다, 연주하다, 치다)

ดีด ภาษาเกาหลี 켜다, 연주하다, 치다

ตัวอย่าง : 피아노를 치다 (พี-อา-โน-รึล ชิ-ดา) – ดีดเปียโน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog