ดาดฟ้า (옥상)

ดาดฟ้า ภาษาเกาหลี 옥상

ตัวอย่าง : 옥상에 올라가다 (อก-ซา-เง อล-รา-กา-ดา) – ขึ้นไปที่ดาดฟ้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog