ดับ (꺼지다, 끄다)

ดับ ภาษาเกาหลี 꺼지다, 끄다

ตัวอย่าง : 불을 끄다 (พุ-รึล กือ-ดา) – ดับไฟ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog