ดังกล่าว (언급한대로, 위에 서술한 바와 같이)

ดังกล่าว ภาษาเกาหลี 언급한대로, 위에 서술한 바와 같이

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog