ดอก (송이, 개)

ดอก ภาษาเกาหลี 송이, 개

ตัวอย่าง : 꽃 세 송이 (กด เซ โซ-งี) – ดอกไม้ 3 ดอก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog