ฌาปนกิจ (불태우다, 화장)

ฌาปนกิจ ภาษาเกาหลี 불태우다, 화장

ตัวอย่าง : 시체를 화장하다 (ชิ-เช-รึล ฮวา-จัง-ฮา-ดา) – ทำการฌาปนกิจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog