ซ่า (자만하다, 거만하게 굴다)

ซ่า ภาษาเกาหลี 자만하다, 거만하게 굴다

ตัวอย่าง : 그 여자는 아주 거만하다 (คือ ยอ-จา-นึน อา-จู คอ-มัน-ฮา-ดา) – ผู้หญิงคนนั้นซ่ามาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog