ซื้อล่วงหน้า (몌매하다, 미리 사다)

ซื้อล่วงหน้า ภาษาเกาหลี 몌매하다, 미리 사다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog