ซื่อตรง (정직하다, 충실하다)

ซื่อตรง ภาษาเกาหลี 정직하다, 충실하다

ตัวอย่าง : 사랑에 충실하다 (ซา-รา-เง ชุง-ชิล-ฮา-ดา) – ซื่อตรงต่อความรัก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog