ซึม (스며들다, 배다, 번지다)

ซึม ภาษาเกาหลี 스며들다, 배다, 번지다

ตัวอย่าง : 땀이 옷에 스며들다 (ตา-มี โอ-เซ ซือ-มยอ-ดึล-ดา) – เหงื่อซึมเสื้อ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog