ซี้ซั้ว (생각없이 함부로 하다, 엉터리로 하다)

ซี้ซั้ว ภาษาเกาหลี 생각없이 함부로 하다, 엉터리로 하다

ตัวอย่าง : 엉터리로 말하다 (ออง-ทอ-รี-โร มัล-ฮา-ดา) – พูดซี้ซั้ว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog