ซีก (조각, 부분)

ซีก ภาษาเกาหลี 조각, 부분

ตัวอย่าง : 사과 한 쪽 (ซา-กวา ฮัน จก) – แอปเปิ้ล 1 ซีก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog