ซับซ้อน (복잡하다, 헷갈리다)

ซับซ้อน ภาษาเกาหลี 복잡하다, 헷갈리다

ตัวอย่าง : 문제가 흡수하다 (มุน-เจ-กา ฮึบ-ซู-ฮา-ดา) – ปัญหาซับซ้อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog