ซอย (얇게 썰다)

ซอย ภาษาเกาหลี 얇게 썰다

ตัวอย่าง : 파를 얇게 썰다 (พา-รึล ยัล-เก ซอล-ดา) – ซอยต้นหอม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog