ช่วย (돕다)

ช่วย ภาษาเกาหลี 돕다

ตัวอย่าง : 도화 주세요 (โท-ฮวา ชู-เซ-โย) – ช่วยด้วย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog