ชู้ (간부, 정부)

ชู้ ภาษาเกาหลี 간부, 정부

ตัวอย่าง : 정부가 있다 (ชอง-บู-กา อิด-ตะ) – มีชู้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog