ชีวิต (수명, 생명)

ชีวิต ภาษาเกาหลี 수명, 생명

ตัวอย่าง : 생명을 구하다 (เซ-มยอ-งึล คู-ฮา-ดา) – ชีวิตยืนยาว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog