ชีวิตประจำวัน (생활, 일상생활)

ชีวิตประจำวัน ภาษาเกาหลี 생활, 일상생활

ตัวอย่าง : 생활이 힘들다 (เซง-ฮวา-รี ฮิม-ดึล-ดา) – ชีวิตประจำวัญยากลำบาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog