ชิ้น (개, 조각, 파편)

ชิ้น ภาษาเกาหลี 개, 조각, 파편

ตัวอย่าง : 유리가 작은 조각으로 깨지다 (ยู-ริ-กา ชา-กึน โช-กา-กือ-โร เก-จี-ดา) – กระจกแตกเป็นชิ้นเล็กๆ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog