ชั้นหนึ่ง (일층)

ชั้นหนึ่ง ภาษาเกาหลี 일층

ตัวอย่าง : 사무실을 일층에 있다 (ซา-มู-ชิ-รึล อิล-ชือ-เง อิด-ตะ) – สำนักงานอยู่ที่ชั้นหนึ่ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog