ชัดเจน (정확하다, 명확하다)

ชัดเจน ภาษาเกาหลี 정확하다, 명확하다

ตัวอย่าง : 그의 말이 정확하다 (คือ-เอ มา-รี ชอง-ฮวา-คา-ดา) – คำพูดของเขาชัดเจน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog