ชะตา (운세)

ชะตา ภาษาเกาหลี 운세

ตัวอย่าง : 운세를 점치다 (อุน-เซ-รึล ชอม-ชิ-ดา) – ตรวจดูดวง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog