ชวน (마음을 끌다, 같이 하자고 하다)

ชวน ภาษาเกาหลี 마음을 끌다, 같이 하자고 하다

ตัวอย่าง : 식사하자고하다 (ชิ-กวา-ฮา-จา-โก-ฮา-ดา) – ชวนกินข้าว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog