ชมรม (모임, 집회, 클럽, 동아리)

ชมรม ภาษาเกาหลี 모임, 집회, 클럽, 동아리

ตัวอย่าง : 주부 모임 (ชู-บู โม-อิม) – ชมรมแม่บ้าน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog