ชน (부딪치다, 충돌하다)

ชน ภาษาเกาหลี 부딪치다, 충돌하다

ตัวอย่าง : 기둥이랑 충돌하다 (คี-ทุ-งี-รัง ชุง-ดล-ฮา-ดา) – ชนเสา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog