ชก (주먹으로 치다)

ชก ภาษาเกาหลี 주먹으로 치다

ตัวอย่าง : 얼굴을 주먹으로 치다 (ออล-กุ-รึล ชู-มอ-กือ-โร ชิ-ดา) – ชกหน้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog